สมาชิกหมายเลข 3498960 http://jenjira1993.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=14 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[วิทยากรสัมมาชีพชุมชนคือใคร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=14 Sun, 18 Dec 2016 22:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=13 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิยามของสัมมาชีพชุมชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=13 Sun, 18 Dec 2016 22:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=12 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[ กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงาน "OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=12 Sun, 18 Dec 2016 22:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=11 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงาน "OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=11 Sun, 18 Dec 2016 22:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=10 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[OTOP HOT ITEM กับร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวในพื]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=18-12-2016&group=1&gblog=10 Sun, 18 Dec 2016 22:13:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=9 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงาน “OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=9 Thu, 15 Dec 2016 9:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=8 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงาน "OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=15-12-2016&group=1&gblog=8 Thu, 15 Dec 2016 9:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=12-12-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=12-12-2016&group=1&gblog=7 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[Character พัฒนากรยุคใหม่ พร้อมให้ Download นำไปใช้กันได้แล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=12-12-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=12-12-2016&group=1&gblog=7 Mon, 12 Dec 2016 20:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=6 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA["บ้านบากชุม" ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=6 Sun, 27 Nov 2016 11:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=5 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA[“OTOP Wisdom to the World โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=5 Sun, 27 Nov 2016 11:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=4 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA["บ้านหนองบัว" จังหวัดน่าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=27-11-2016&group=1&gblog=4 Sun, 27 Nov 2016 10:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=30-10-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=30-10-2016&group=1&gblog=3 http://jenjira1993.bloggang.com/rss <![CDATA["ทรงศักดิ์ พิมพ์เบ้า" พัฒนากรประจำบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=30-10-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenjira1993&month=30-10-2016&group=1&gblog=3 Sun, 30 Oct 2016 22:56:30 +0700